เช่าพื้นที่จอดรถ

อาคารบางซื่อ จังชั่น-จตุจักร

บริการให้เช่าที่จอดรถที่จอดรถมากถึง 1,000 คัน

มีระบบกล้อง CCTV และ รปภ. คอยตรวจดูทุกชั้น

 

   TEL : 020-520-052   

 

ปัญหา หาที่จอดรถยาก จะหมดไป

บางซื่อ - จังชั่น เปิดให้บริการให้เช่าที่จอดรถยนต์ เรามีที่จอดรถรองรับมากถึง 1,000 คัน

สะดวกปลอดภัย พร้อมระบบกล้อง CCTV และ รปภ. คอยตรวจดูทุกชั้น